APEG, UCG, ETF Podgorica

Welcome to APEG's web site

Poštovane koleginice i kolege,

Dobro došli na web site Grupe za primijenjenu elektroniku (APEG), Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta Crne Gore. APEG grupa (Applied Electronics Group) postoji punih 10 godina na ETF-u Podgorica i postigla je znacajne, u mnogim poljima pionirske rezultate, u procesu uvodjenju novih naucnih disciplina na naše prostore. Neke od njih su FPGA, Biomedical engineering, Telemedicine, Disaster modeling and simulation, Embedded Systems, Cyber Physical Systems, Internet of Things itd.  APEG grupa je, takodje, realizovala više desetina medjunarodnih, bilateralnih i domacih projekata i imala čast da u njoj odbrane svoje diplomske i magistarske radove briljantni studenti, koji su danas renomirani inženjeri u zemlji i inostranstvu. Na svemu sam im izuzetno zahvalan.

Siguran sam da ćete jedan od njih biti i Vi.

Srdacno,

Prof. dr Radovan Stojanović, osnivac APEG grupe. 

Kursevi (predmeti koje mi držimo)

Termini (in-venue ili on-line)