APEG, UCG, ETF Podgorica

VHDL

Predavanja

Resursi i linkovi

Provjera znanja

1. Nikola Jontes, 100%
2. Luka Radulović, 85%
3. Marko Pajovic, 85%
4. Amina Pirovic, 90%
5. Boro Markovic, 100%
6. Mirko Todorović, 100%
7. Sanja Bjelanovic, 90%
8. Marijana Sandić, 100%
9. Emir Kardović, 90%
10. Matija Tijanic, 100%
11. Radovan Garić, 95%
12. Aler Kojcin, 85%
13. Kristina Bojičić, 100%
14. Dragojla Popović, 90%
15. Milivoje Vidaković, 60%
16. Ognjen Filipovic, 100%
17. Vasilije Doklestic, 90%
18. Momcilo Mitric, 100%
19. Andrea Zekovic, 100%
20.Jusuf Šabović, 95%
21. Boris Pajovic, 100%
22. Nikola Živković, 100%
23. Hazir Nurković, 85%
24. Bojan Danilovic, 90%
25.Filip Marijanović, 100%
26. Vukasin Draskovic, 90%
27. Blazo Tadic, 85%
28. Danijela Djuretic, 70%
29. Sanel Kandić, 80%
30. Ivana Bošković, 95%
31. Marko Ćetković, 80%
32. Andjela Djurisic, 55%
33. Jovana Nedovic, 90%
34. Luka Ćetković, 70%

Spisak studenata

Uslovno prijavljivanje završeno!

# Prezime i ime PRI(5) LAB(15+10) KOL(20+10) Dio A Dio B ZAV(30+10) SUM OCJENA
1 Sandić Marijana 6              
2 Popović Dragojla 8              
3 Kandić Sanel 5              
4 Marijanović Filip 6              
5 Bojičić Kristina 6              
6 Marković Boro 1              
7 Đurišić Anđela 8              
8 Zeković Andrea 5              
9 Ćetković Luka 8              
10 Ćetković Marko 6              
11 Bošković Ivana 5              
12 Tadić Blažo 7              
13 Drašković Vukašin                
14 Doklestić Vasilije 2              
15 Tijanić Matija 3              
16 Jontes Nikola 3              
17 Filipović Ognjen 8              
18 Bjelanović Sanja 4              
19 Đuretić Danijela 5              
20 Bilafer Marjan 1              
21 Danilović Bojan 5              
22 Pajović Boris 6              
23 Orešković Andrija 4              
24 Todorović Mirko 8 7            
25 Vidaković Milivoje                
26 Boljević Filip                
27 Mitrić Momčilo 6 7            
28 Nurković Hazir                
29 Kardović Emir 7              
30 Kojčin Aler 4              
31 Pavlović Darko                
32 Živković Nikola 2              
33 Pajović Marko                
34 Radulović Luka 5              
35 Garić Radovan 4              
36 Jusuf Šabović 4              
37 Amina Pirović 3              

 

Resursi i linkovi

Random generator

Part A and Part B