APEG, UCG, ETF Podgorica

Automatizovano projektovanje elektronskih kola i sistema (APEKS) uključujući Simulaciju elektronskih kola (spec. studije)

Termin

termin: ZIMSKI
vrijeme održavanja: Ponedeljak 10h
način održavanja: on-line (za sada) (ZOOM Link)
student coordinator: Tihomir Raicevic, Rasid Kolic

Predavanja

Vježbe

U sklopu prezentacija.

Laboratorija

Provjera znanja

I kolokvijum

Laboratorija i završni

Pripremni materijal za Laboratoriju

Timeflow

  • 29.11. Usmeni dio kolokvijuma
  • 06.12. Zadaci za laboratorije u grupama
  • 20.12 Odbrana Laboratorije
  • Završni ispit (u terminu na oglasnoj tabli)

Rezultati i spisak studenata

Rezultati_trenutni (zaključno sa I kolokvijumom)

Spisak stidenata

Ovdje se upisuje evidencija prisustva, za bodovno stanje pogledati gore "Rezultati...".

# Index

Ime

Prezime

PRI(5)

LAB(

KOLI(30,(25+5) 25 5 ZAV+LAB 65(35+30) SUM OCENA NAP
APEKS                        

58/18 

Luka

Manojlović

5               u
2 7036/15

Edin

Hot

5               u
3 13/18 Jovan Zogović 5               u
4 06/21 Rašid Kolić 5                
5 04/21 Stefan Vujošević 5                
6 35/18 Sandra Radojičić 3               u
7 1/21 Ilija Pejović 2 3              
8 2/21 Tihomir Raičević 4 3              
9 8/21 Larisa Osmanović 4                
10 10/21 Ana Vujičić 3                
11 32/18 Ivan Šofranac 4               u
12 51/18 Ivana Radulović 3                

13

5/21 Jovan Kaljević 3                
14 40/18 Anton  Drešaj 2                
15 07/21 Nikola Ljucović 1                
SEK                        
1  

Ivona

Vranić

5                
2 8/21

Katarina

Stevanović

5                

3

 

Andrija 

Musić

5                
4 9/21 Maja Jaredić 5                
5 31/15 Milena Vujadinović 3               u
6   Petar Drašković 3                
7 03/15 Tajra Hadžiosmanović 5               u
8 16/16 Tijana Golubović 3               u
9 75/13 Vladan Svrkota 4               u
10 86/15 Vladimir  Šebek 3               u
11 2/21 Almedina Kaludjerović 5                
12 14/16 Jovana Petrović 3               u
13   Lazar Poleksic                  

14

10/21 Elvedin  Ramović 2                
15 76/04 Ivan Mijović 4                
16 67/14 Elvis Mušović 4               u
17 70/15 Milena Bakrač 3                
18 69/14 Marija Vuković 3               u

Resursi i linkovi

Ostalo

Contact

Random generator

Part A and Part B