APEG, UCG, ETF Podgorica

Upotreba GIS tehnologija u pomorstvu (GIS)

Termin

Zimski semestar, idi na termin

Predavanja i vježbe

Klaster 1 (Prvi kolokvijum):
Primjeri:
Links:

Seminar

18.11.2021.

Tema:

Integracija KML coda i Google Earth API-a u web aaplikacike

Tim: 

Svi

Zadatak:

Napraviti upustvo za integraciju KML koda u web aplikacije zasnovane na HTMLu i 
JavaScriptu kao i dostupnih GoogleEarth API-a, polazeci od osnovnog GoogleMap-a.

Sadrzaj upustva:

1. Uvod 
2. Način i koraci integrisanja
3. Primjeri
    3.1 Primjer 1, Integracija KML-a
        3.2 Primjer 2, Integracija KML-a sa putanjom i slozenijim objektima
        3.3. Primjer 3, Integracija GoogleMapa
        3.4. Primjer 4, Integracija ostalih GoogleEarth Servisa

4. Zaključak

Alati:
1. Downloaduj WYSIWYG editor za unos HTML i javascript coda kao npr:
https://www.seamonkey-project.org/
2. Procitati literaturu:
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/kml 
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/layer-kml
https://www.w3schools.com/graphics/google_maps_intro.asp 

Primjer radova:
1. Pavić Bracanović, Aleksandra Omerović, Kristina Kovačević, Aleksa Mijanović, Radovan Stojanović,   Projektovanje MATLAB programa u obliku GUI-a  za pokazivanje i praćenje lokacije plovila upotrebom SHAPE fajla (pdf, ZIP programi)                                                 

Provjera znanja

Spisak studenata

#

Ime

Prezime

PRI(10)

SEMI(20+20)

ZAV(40)

ZAVP

SUM

OC

1/21

Snežana

Radomirović

4

 

 

 

 

 

4/21

Nikola

Giga

2

 

 

 

 

 

5/21

Mario

Milošević

2

 

 

 

 

 

 

Ninoslav

Radonjić